En ressursside for fagpersoner om sunn seksuell utvikling,
og håndtering av bekymringsfull og skadelig seksuell atferd

En digital hverdag

De aller fleste barn og unge har tilgang på smarttelefon eller Ipad, og for mange er digital kommunikasjon en viktig del av deres liv.

Internett byr på mange muligheter. Det er lett å få nye venner og bekjente online, og de fleste barn og ungdom synes er spennende og gøy. De kan snakke med folk fra hele verden, lære seg engelsk og utveksle kunnskap og erfaringer om felles interesser.

For en del unge foregår deres sosiale liv i stor grad på digitale plattformer, og for noen vil dette være den eneste arenaen de treffer venner og kjærester.
For mange unge vil den digitale arenaen være et naturlig sted hvor de kan utforske sin egen seksualitet. Det finnes mye informasjon og med et tastetrykk kan du komme i kontakt med fagpersoner som kan svare anonymt på ting du lurer på som det kanskje kan være flaut å spørre om.

Utforskning av egen seksualitet på digitale plattformer kan være både trygt og fint. For mange er det en arena der du kan utforske, flørte og forelske seg uten at det blir et press på å gjøre noe fysisk seksuelt, og det kan også gjøre det lettere å komme i kontakt med andre som har samme seksuell orientering eller seksuelle preferanser som en selv.

Skadelig seksuell atferd i digitale medier
De fleste overgrep på nett skjer i barn og unges nære omgivelser.
På samme måte som i livet offline, så kan det i livet online oppstå gråsoner mellom forelskelser, utprøving og utnytting mellom ungdommer. Mange vil likevel ikke si fra eller drøfte dette med en voksen, da de kan være redde for å bli fratatt mulighet til å være på nett.

Nesten alle barn og ungdom har en smarttelefon eller Ipad, og digital kommunikasjon er ofte like viktig, og kanskje i perioder viktigere, enn å møtes fysisk.

Det er lett å bli kjent med nye folk på nettet. Dette er noe de fleste barn og ungdom synes er spennende og gøy. Man kan snakke med folk over hele verden, lære seg engelsk og utveksle kunnskap og erfaringer om felles interesser. Man kan også utforske sin egen seksualitet på denne arenaen, og for mange er det trygt og fint. Men som i livet utenfor nettet, så kan det også på nettet oppstå gråsoner mellom forelskelser, utprøving og utnytting mellom ungdommer. Mange vil likevel ikke si fra eller drøfte dette med en voksen, da de kan være redde for å bli fratatt mulighet til å være på nett.

Både nett og mobil utnyttes dessverre for å begå seksuelle overgrep, da det her kan være lettere å komme tettere på andre barn og unge uten at voksne følger med. Sosiale nettverk på nett blir brukt til å bytte og selge seksuelle tjenester mot penger, ting, oppmerksomhet og bekreftelse. Barn og ungdom som opplever omsorgssvikt, mobbing, trakassering, overgrep, vold, svak mestring på skolen eller andre vanskelige ting, kan være mer sårbare og kan også utvise en mer risikofylt oppførsel på nett og mobil.

Seksuelle krenkelser på nett kan ta ulike former. Seksuelt krenkende tilbud og henvendelser på nett eller mobil (kanskje med start i en chat eller en samtale på et sosialt nettsamfunn, spill eller en sms) kan gå fra språklig sjikane til alvorlige seksuelle overgrep.

Skadelig seksuell atferd på nett kan være
  • Seksuelt trakasserende og stygge meldinger postet på nett eller sendt på mobil, f.eks ”jeg vil at du skal runke meg», «jeg vil se deg naken», «om du ikke vil ha sex med meg, skal jeg spre stygge rykter om deg»
  • Trusler eller tvang om spredning av bilder og filmer eller trusler av annet slag, f.eks. «Jeg skal rævpule alle jentene i klasse 9B. Deretter skal jeg voldta læreren».
  • Å bli eksponert for et seksualisert språk eller å få tilsendt bilder og filmer med et seksualisert eller voldelig innhold
  • Bytte og salg av seksuelle tjenester
  • Nedlasting, oppbevaring og deling av overgrepsbilder/filmer av barn eller seksualiserte bilder/filmer av barn
  • Å bli presset til å gjøre seksuelle handlinger foran et web- eller mobilkamera, som posering, stripping, beføling og samleielignende handlinger

Barn og unge kan innledningsvis bli kontaktet på spill, chat eller sosiale nettsamfunn for så å bli manipulert eller presset til seksuell prat og seksuelle aktiviteter (grooming). Seksuelle overgrep på nett kan også bli videreført eller kombinert med fysiske (hands on) overgrep.

Eksponering og selveksponering

Barn og unges motivasjon for å sende nakenbilder av seg selv varierer. I noen tilfeller er det en tillitserklæring mellom kjærester eller «tøysing» mellom venner. Mange sier også at det å motta nakenbilder fra noen du kjenner er en del av dagens ungdomskultur. De velger da å ikke legge så stor mening i dette, og sletter det uten å involvere voksne. 
I andre tilfeller kan de bli lurt eller presset av kjente de stoler på, av noen som utgir seg for å være en annen eller av personer som tenker å bruke bildene til manipulasjon. 

Opplevelsen av anonymitet kan gjøre det lettere å kle av seg og ta sjanser man ikke hadde turt å ta ellers.

Medietilsynets undersøkelse (2020) viser at 46 prosent av 13–18-åringene har blitt spurt om å sende eller dele et nakenbilde av seg selv. Andelen øker med alder og er størst blant jentene. 42 prosent ble spurt av en ukjent på nettet.

  • 1 av 10 har i løpet av 2019 sendt eller delt et nakenbilde av seg selv. Av de som gjorde dette så fikk 1 av 10 (13 prosent) betalt for det.
  • 4 av 10 har selv fått tilsendt nakenbilder av andre. Andelen øker med alder og er høyest blant jentene. Av dem som har fått tilsendt nakenbilder fikk 4 av 10 (40 prosent) bildene fra en ukjent på nettet.
  • 1 av 10 har delt nakenbilde av seg selv i 2019.
  • 3 av 10 har fått seksuelle kommentarer på nett i løpet av 2019. Andelen som har fått seksuelle kommentarer på nett, øker betydelig med alder.
Deling av seksualisert personlig innhold betyr risiko

Denne typen eksponering utsetter barn og unge for risiko, fordi både bilder og filmer kan lett sendes videre – ofte uten tillatelse. Seksualiserte bilder bukes både for å true, manipulere, skremme, i pengeutpressing eller til å presse barn til å sende grovere bilder. I en prosess der noen manipulerer et barn til å møtes for å begå seksuelle overgrep, brukes ofte bilder for å true og presse. Barnet kan bli fortalt at dersom hen ikke møter opp, så vil utøver sende bildet/filmen til foreldre, venner og legge det på nett. Dette er til stor belastning for barn og unge, som på grunn av skam og skyld ofte ikke har fortalt noe til foreldrene sine.

Seksuelle bilder og filmer kan også brukes til å sjikanere eller mobbe andre etter et brudd eller fordi det oppstår konflikter. Deling av seksuelle bilder av andre, med hensikt om å skape ubehag for den det er bilde av, er en digital krenkelse.