En ressursside for fagpersoner om sunn seksuell utvikling,
og håndtering av bekymringsfull og skadelig seksuell atferd

Meny

Sunn seksuell atferd

Alle mennesker er født med en seksualitet. Det er en del av det å være menneske. 

Seksualiteten er en integrert del av personligheten vår, en energi som driver oss mot å søke kjærlighet, nærhet og glede. Seksualiteten er derfor ikke bare seksuelle handlinger (sex) slik mange tror. Seksualitet oppleves og utrykkes gjennom tanker, fantasier, lyster, oppfattelser, holdninger, verdier, adferd, praksis, roller og relasjoner. 

Seksualitet
«Seksualitet er en integrert del av ethvert menneskes personlighet; mann, kvinne og barn. Seksualiteten er et grunnbehov som utgjør et aspekt av å være menneske, og som ikke kan skilles fra andre livsaspekter. Seksualitet er ikke det samme som samleie eller evnen til å oppnå orgasme, og er heller ikke summen av hele vårt erotiske liv. Alt dette kan være en del av vår seksualitet, men behøver ikke å være det. Seksualitet omfatter så mye mer, den finnes i energien som driver oss til å søke kjærlighet, kontakt, varme og nærhet. Den uttrykkes i det vi føler, hvordan vi beveger oss, hvordan vi berører andre og selv blir berørt. Seksualiteten handler om å være sensuell, så vel som å være seksuell. Seksualiteten påvirker altså våre tanker, følelser, handlinger, og vårt samspill med andre mennesker.» 
Sunn seksualitet

Sunn seksualitet hos barn kjennetegnes ved at den er lystbetont, gjensidig, avledbar og aldersadekvat. Utforskingen foregår mellom barn som ønsker å være med, og som ikke føler seg skremt eller presset til å delta. Utforskingen skjer  når det er tid til det, på et sted det passer seg og uten at noen av de som deltar opplever seg eksponert. En sunn seksuell utvikling gir mulighet for en sunn seksuell helse.

Seksuell helse
«Seksuell helse er en tilstand av fysisk, følelsesmessig, mental og sosial velbefinnende i forbindelse med seksualitet. Det er ikke alene fravær av sykdom, dysfunksjon eller handicap. Seksuell helse krever en positiv og respektfull tilgang til seksualitet og seksuelle forhold, herunder også muligheten til å ha lystfylte og sikre seksuell opplevelser, frie for tvang, diskriminering og vold. For å oppnå og opprettholde seksuell helse må det enkelte individs rettigheter respekteres, beskyttes og oppfylles.»
Seksualitet: en del av barns utvkling

Utviklingen av seksualiteten skjer parallelt med – og er samtidig en del av – den samlede utviklingen hos barnet. Seksualiteten er like viktig som all annen utvikling ved barnet, det være seg utvikling av motorikk, språk og kognisjon.

Barn lærer gjennom lek
Barns læring skjer bl.a. gjennom lek, nysgjerrig utprøving og spørsmål. Sammen med jevnaldrende har de mulighet for å utforske seg selv og . De lærer også gjennom observasjon og imitasjon av andre, både barn og voksne.

Voksnes rolle

Voksnes rolle er det vi kan kalle respektfull betraktende eller fasiliterende, dvs at voksne skal legge til rette for at en sunn seksuell utvikling skal kunne skje. I de fleste tilfeller betyr det at den voksne sjekker ut at barns lek virkelig er en lek for alle barna, dvs at alle som deltar liker leken. Og dersom det ikke er tilfelle, så skal leken korrigeres eller stoppes. Det er viktig at alle barn opplever seg ivaretatt, og at de ved irettesettelse får hjelp til å forstå hva som var galt og hvordan de kan gjøre ting på en annen måte. En slik respons vil kunne forhindre seksuell skjevutvikling og fremme barnets seksuelle helse.  De samme prinsippene gjelder for ungdom – og også voksne.

Seksualitet utvikles gjennom relasjon

Barnet er avhengig av andre mennesker for å lære. Det gjelder også innenfor seksualiteten. Gjennom kontakt med andre mennesker lærer barnet om nærhet og tillit til andre. Barnet danner et bilde av hvem det er, og får en forståelse av hvordan andre oppfatter en selv. Det lærer om egne og andres grenser og preferanser, og om hva som er forventet, hva som ansees som tillatt og hva som er tabu i familie og nettverk.