En ressursside for fagpersoner om sunn seksuell utvikling,
og håndtering av bekymringsfull og skadelig seksuell atferd
Skadelig seksuell atferd

Skadelig seksuell atferd er skadelig både for barnet som utsettes og barnet som utfører handlingene, og krever umiddelbar reaksjon og handling fra voksne.

Skadelig seksuell atferd bærer ofte preg av å være overdreven, hemmelighetsfull, grenseoverskridende, tvangspreget, regredierende eller truende.

Hackett (2014) har følgende definisjon:

Seksuell handling utført av barn og ungdom under 18 år som er utviklingsmessig upassende, kan være skadelig mot seg selv eller andre, eller støtende mot andre barn, ungdom eller voksne (vår oversettelse).

Hackett

2014

Kjennetegn på skadelig seksuell atferd hos barn og unge

Det kan være ulike årsaker til at barn utviser en skadelig seksuell atferd.

For noen er det en uheldig eksperimentering med seksualitet, for andre kan det være en reaksjon på følelsesmessige, fysiske eller seksuelle overgrep eller omsorgssvikt. Noen gjør det etter å ha sett eller blitt vist mye pornografi eller at voksne har hatt sex foran barna. For andre er det mer impulsive handlinger som ikke er planlagte eller har noen klar årsak.  Ofte kan den bekymringsfulle eller skadelige seksuelle atferden være en del av flere utfordringer (atferdsproblemer, psykologiske eller nevrologiske vansker) hos barnet eller ungdommen, og må derfor forstås ut fra en slik kontekst og ikke som noe «eget». Det er imidlertid også en betydelig prosentandel som ikke har andre merkbare vansker, og som har kognitive og sosiale evner innen normalspekteret.

De fleste barn vil ikke gjenta den skadelige seksuelle handlingen dersom de blir vist en tydelig grensesetting, og blir gitt en forklaring på hvilke konsekvenser dette kan få både for den utsatte og for en selv. Noen vil imidlertid ha behov for veiledning på hvordan en skal håndtere og mestre sosial samhandling, seksuelle følelser, avvisning fra jevnaldrende, og skyld/skam over å ha begått en seksuell krenkelse. Flere kan bistå barn med dette, bl.a helsesykepleiere, lærere og omsorgspersoner.

Noen få av de som begår seksuelle krenkelser vil fortsette med slik atferd, og trenger mer omfattende hjelp og bistand fra psykisk helsevern for barn og unge (Bup).

Noen kjennetegn:

 • Forskjell på maktforhold, modningsnivå og alder mellom de involverte
 • Bruk av trusler eller tvang
 • Manglende samtykke
 • Atferden kan være grei, men situasjonen er feil
 • Atferden er preget av hemmelighold og/eller planlegging
 • Atferden øker selv om den blir forsøkt stoppet
 • Den som har blitt utsatt er preget av negative følelser som frykt og sinne, eventuelt utagerer eller lukker seg inne i seg selv
Teknologiassistert / Online skadelig seksuell atferd

Barn og unge lever sine liv på og utenfor sosiale medier.

Dette betyr at de også kan ha en seksualisert atferd på nettet som vekker bekymring.

Lewis (2018) sier at

Teknologiassistert skadelig seksuell atferd inkluderer digital atferd som kan være skadelig for barns daglige fungering, og som kan sette barnet eller den unge i fare eller kan medføre rettslige konsekvenser.

Lewis

2018

Hollis og Bolton (2017) har følgende definisjon:

Ett eller flere barn som deltar i seksuelle diskusjoner eller handlinger ved hjelp av internett, og der atferden regnes som upassende og/eller skadelig sett opp mot barnet alder eller utviklingsnivå.

Hollis og Bolton

2017

Som hovedregel må vi bruke samme målestokk for seksualisert atferd utenfor og på nettet. I tillegg vil man måtte vurderer hvilke andre konsekvenser atferden vil ha, fordi den nettopp skjer på nettet. Det kan f.eks. gjelde konsekvensen av bilde- og videodeling eller trusler fremsatt i chat.

 • Seksualitet – en kilde til glede og nytelse
 • Verdier og holdninger
 • Kroppens oppbygning: anatomi og fysiologi
 • Følelser
 • Pubertet
 • Hygiene
 • Identitet inkludert seksuell identitet
 • Seksuelle handlinger
 • Sunn og usunn seksualitet
 • Hva er lov og ikke lov
 • Seksuell lavalder
 • Grenser og private områder
 • Hvordan være en god kjæreste
 • Det er greit å vente og å si nei! (Samtykke og mentalisering)
 • Bildedeling og sosiale medier
 • Konsekvenser av overgrep
  • for utsatt og utøver
 • Pornografi (fiksjon og virkelighet)
Om å ta, ha og dele nakenbilder
Oppfordre barn og unge til å snakke med en voksen

Oppfordre barn og unge til å dele sine erfaringer. De skal ikke sitte med dette alene. Det er også mulig å drøfte saker med politiet ved å ringe 02800 eller dra til nærmeste politistasjon eller lensmannskontor. Statens barnehus kan også være noen å rådføre seg med.

Se også Delbart for utfyllende informasjon. 

Håndtere skadelig seksuell atferd?

Skadelig seksuell atferd er skadelig både for barnet som utsettes og barnet som utfører handlingene, og indikerer behov for umiddelbar reaksjon og handling fra voksne. Omtales innenfor RØD ATFERD i Trafikklyset.  Hvordan jobbe med slik atferd?