En ressursside for fagpersoner om sunn seksuell utvikling,
og håndtering av bekymringsfull og skadelig seksuell atferd
Finnmark, Troms og Nordland og Svalbard: 

RVTS Nord, tlf 77 75 43 80, epost: rvts@unn.no

Kompetanseteamet om barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell atferd. Ta kontakt per e-post eller ring 77 75 43 68. (Koordineres av RVTS Nord)

Regionalt konsultasjonsteam ved Statens barnehus Tromsø. Tlf. 77 79 74 40

Regionalt konsultasjonsteam ved Statens barnehus i Bodø –Tlf: 48 88 74 64  

Konsultasjonsteam ved vold og seksuelle overgrep (koordineres av Sortland kommune)

Tlf 95 26 42 36 eller e-post: berit.voktor@sortland.kommune.no

Konsultasjonsteamet mot vold og seksuelle overgrep (koordineres av Vestvågøy kommune)

Tlf. 95 11 40 16 eller e-post kristin.tjonndal@vestvagoy.kommune.no

Konsultasjonsteam ved bekymring for vold og overgrep (koordineres av Vågan kommune)

Tlf. 75 42 03 80

Trøndelag og Møre og Romsdal: 

RVTS Midt, tlf 72 82 20 05, epost: post@rvtsmidt.no
Konsultasjonsteamet om bekymringsfull seksuell atferd, se www.Rebessa.com

Vestland og Rogaland:

SSA Konsultasjonsteam Bergen, Telefon: 55 55 69 00/direkte 41216213

SSA Konsultasjonsteam Stavanger, Telefon: 51 84 30 00

Regionalt SSA nettverk, kontaktperson Steinar Hvål, epost: steinar.hval@helse-bergen.no

Ressursenhet V27, Telefon 55 50 73 50

RVTS Vest, tlf 55 97 66 95, epost: rvts@helse-bergen.no

Konsultasjonsteam i region vest, se oversikt

Agder og Telemark: 

RVTS Sør, tlf 22 58 60 00, epost: post@rvtssor.no

Konsultasjonsteam (Bufetat region sør)

Vest (Kristiansand):        46618115

Øst (Arendal):                46618573

TVERS – Avdeling barn og unge psykisk helse (ABUP)

Vest (Kristiansand):        38177400

Øst (Arendal):                37075000

http://www.abup.no/hva-er-tvers/

Barnehuset i Sandefjord, Konsultasjonsteam: 47489933

Østlandet:

RVTS Øst tlf 22 58 60 00, epost: post@rvtsost.no

Konsultasjonsteamet ved Statens barnehus Oslo, tlf 22 70 56 50

Konsultasjonsteamet ved Statens barnehus Hamar, tlf 62 55 62 50

Statens barnehus

Mange barnehus har ansvar eller er deltaker i, konsultasjonsteam som også inkluderer bekymring rundt barn og unge seksuelle atferd. Se liste over barnehusene i Norge

MST-PSB

MST-PSB (Bekymringsfull seksuell atferd) tilbys nå i enkelte MST-team. Dette er en behandling rettet mot barn og unge fra 10-18 år som utviser problematisk eller skadelig seksuell atferd.

Barneverntjenesten i den enkelte kommune kan henvise til MST-PSB. Om du lurer på om dette er riktig tiltak, ta kontakt med ditt lokale MST-team for en nærmere drøfting. Mer informasjon finner du her.

Her kan du få hjelp