En ressursside for fagpersoner om sunn seksuell utvikling,
og håndtering av bekymringsfull og skadelig seksuell atferd

Meny

Hva kan du gjøre når du oppdager seksuelle krenkelser eller skadelig seksuell atferd på digitale medier?
  • Lagre bevis. Skriv ut kopier av meldinger og nettsider. Bruk funksjonen som tillater å lagre meldinger.
  • Hvis det blir opprettet en falsk eller fornærmende profil rettet mot et barn på en sosial nettside, rapporter dette til nettsiden. Lenken for å rapportere digital mobbing eller falske profiler kan ofte bli funnet under hjelpfunksjonen på siden. Pass på at du kopierer lenken (adressen til nettsiden) for å kunne rapportere om dette senere.
  • Før et visst tilsyn med barns bruk av internett.
  • Rapporter den digitale mobbingen til politiet hvis den inneholder trusler, trakassering eller seksuell utnytting.

Hvis barn viser tegn på følelsesmessig stress som sorg, smerte, fortvilelse eller har tanker om selvskading, må du søke hjelp.

TIPS:

Om noen har delt bilder eller filmer på nettet som man ønsker fjernet,  kan man ta kontakt med Slettmeg.no, som er en råd– og veiledningstjeneste for den som føler seg krenket på nett.

Se også politiets nettside delbart.no