En ressursside for fagpersoner om sunn seksuell utvikling,
og håndtering av bekymringsfull og skadelig seksuell atferd

Gul atferd

Bekymringsfull eller problematisk seksuell atferd er utenfor det som betegnes som sunt. 

Omtales innenfor GUL ATFERD i Trafikklyset.

Snu bekymringsfull seksuell atferd 

Noen ganger kan det være vanskelig å vurdere om en atferd er gul eller rød. Kanskje vurderer vi atferden som “oransje”? Nedenfor gis det informasjon om tiltak når seksuell atferd regnes som gul. Samtidig vil det i mange sammenhenger være nyttig å også se på anbefalte tiltak for rød atferd.

1. Snakk om seksualitet

Veiledning om seksualitet og god seksuell atferd, er viktig for å utvikle en sunn seksualitet og forebygge krenkelser. Trygge voksne som kan være rollemodeller i seksuell «anstendighet» og respekt i atferd og språk, er flott. Det samme er voksne som gir ærlige og konkrete svar på barns spørsmål om kropp og seksualitet.

 • Seksualitet – en kilde til glede og nytelse
 • Verdier og holdninger
 • Kroppens oppbygning: anatomi og fysiologi
 • Følelser
 • Pubertet
 • Hygiene
 • Identitet inkludert seksuell identitet
 • Seksuelle handlinger
 • Sunn og usunn seksualitet
 • Hva er lov og ikke lov
 • Seksuell lavalder
 • Grenser og private områder
 • Hvordan være en god kjæreste
 • Det er greit å vente og å si nei! (Samtykke og mentalisering)
 • Bildedeling og sosiale medier
 • Konsekvenser av overgrep (for utsatt og utøver)
 • Pornografi (fiksjon og virkelighet)
2. Observer og følg med

Det er behov for «undersøkende samtaler» når barn på ulike måter gir signaler om at de har det vanskelig. Dette kan f.eks være noe barnet har sagt eller vist, utageringer, tilbaketrekking, skolevegring eller seksualisert atferd. Bekymring kan også oppstå på bakgrunn av informasjon fra andre. Voksne må da vise at de bryr seg, og være tilgjengelige for samtale når barn har behov for det eller er klare til å fortelle. Still åpne spørsmål og la barnet fortelle. Tro på barnet og støtt barnet. Viktig også å dokumentere spørsmål og svar i tilfelle videre etterforskning. Hvis du mistenker at noen har blitt utsatt for seksuelle overgrep, så ring til barnevernet og drøft din bekymring. Husk at du kan drøfte anonymt. Barnevernet vil gi deg råd dersom du er i tvil om hva du skal gjøre.