En ressursside for fagpersoner om sunn seksuell utvikling,
og håndtering av bekymringsfull og skadelig seksuell atferd

Meny

Grønn atferd

Sunn seksuell atferd er seksualitet som er spontan, nysgjerrig, lystbetont, gjensidig og lett distraherbar. Denne omtales som GRØNN ATFERD i Trafikklyset.

Slik atferd utvikles blant annet gjennom at voksne gir barn og unge kunnskap og informasjon om kropp, seksualitet, følelser, relasjoner og grensesetting. Voksne må følge med uten å bli påtrengende, men være tilgjengelig for barnets eller den unges spørsmål og refleksjoner. Voksne må i tillegg være seg bevisst at de også på dette området er viktige rollemodeller for barn og unge.