Grønn atferd

Sunn seksuell atferd er seksualitet som er spontan, nysgjerrig, lystbetont, gjensidig og lett distraherbar. Denne omtales som GRØNN ATFERD i Trafikklyset.

Slik atferd utvikles blant annet gjennom at voksne gir barn og unge kunnskap og informasjon om kropp, seksualitet, følelser, relasjoner og grensesetting. Voksne må følge med uten å bli påtrengende, men være tilgjengelig for barnets eller den unges spørsmål og refleksjoner. Voksne må i tillegg være seg bevisst at de også på dette området er viktige rollemodeller for barn og unge.