En ressursside for fagpersoner om sunn seksuell utvikling,
og håndtering av bekymringsfull og skadelig seksuell atferd

Meny

 
Yellow behaviour

Problematic sexual behaviour is what we consider unhealthy

Is described as YELLOW BEHAVIOUR in the Traffic Light.

Put an end to problematic sexual behaviour

It can be hard to differentiate between yellow and red behaviour. Maybe you would rather classify it as “orange”? Below is information on what measures to take when the sexual behaviour is considered yellow, but in many cases it can be helpful to look at recommended measures for red behaviour as well.

There is a need for exploratory conversations when children in some way signal their discomfort about something. Such signs can be something the child said or showed, outbursts, pulling away, school refusal or sexualized behaviour. Information provided by someone else is also sufficient cause for worry. The adult then needs to show they care, along with being available to talk when the child needs it or is ready to open up. Ask open questions and let the child speak. Believe in and support the child. Remember to also document questions and answers in the event of further investigation. If you suspect someone of having suffered a sexual assault, call the Child Welfare Service and express your worries. You can do this anonymously. The Child Welfare Service will advise you if you are in doubt of what to do next.

 • 1. SNAKK OM SEKSUALITET
 • 2. OBSERVER OG FØLG MED

Veiledning om seksualitet og god seksuell atferd, er viktig for å utvikle en sunn seksualitet og forebygge krenkelser. Trygge voksne som kan være rollemodeller i seksuell «anstendighet» og respekt i atferd og språk, er flott. Det samme er voksne som gir ærlige og konkrete svar på barns spørsmål om kropp og seksualitet.

 • Seksualitet – en kilde til glede og nytelse
 • Verdier og holdninger
 • Kroppens oppbygning: anatomi og fysiologi
 • Følelser
 • Pubertet
 • Hygiene
 • Identitet inkludert seksuell identitet
 • Seksuelle handlinger
 • Sunn og usunn seksualitet
 • Hva er lov og ikke lov
 • Seksuell lavalder
 • Grenser og private områder
 • Hvordan være en god kjæreste
 • Det er greit å vente og å si nei! (Samtykke og mentalisering)
 • Bildedeling og sosiale medier
 • Konsekvenser av overgrep
  • for utsatt og utøver
 • Pornografi (fiksjon og virkelighet)

 • Seksualitet – en kilde til glede og nytelse
 • Verdier og holdninger
 • Kroppens oppbygning: anatomi og fysiologi
 • Følelser
 • Pubertet
 • Hygiene
 • Identitet inkludert seksuell identitet
 • Seksuelle handlinger
 • Sunn og usunn seksualitet
 • Hva er lov og ikke lov
 • Seksuell lavalder
 • Grenser og private områder
 • Hvordan være en god kjæreste
 • Det er greit å vente og å si nei! (Samtykke og mentalisering)
 • Bildedeling og sosiale medier
 • Konsekvenser av overgrep
  • for utsatt og utøver
 • Pornografi (fiksjon og virkelighet)

Det er behov for «undersøkende samtaler» når barn på ulike måter gir signaler om at de har det vanskelig. Dette kan f.eks være noe barnet har sagt eller vist, utageringer, tilbaketrekking, skolevegring eller seksualisert atferd. Bekymring kan også oppstå på bakgrunn av informasjon fra andre. Voksne må da vise at de bryr seg, og være tilgjengelige for samtale når barn har behov for det eller er klare til å fortelle. Still åpne spørsmål og la barnet fortelle. Tro på barnet og støtt barnet. Viktig også å dokumentere spørsmål og svar i tilfelle videre etterforskning. Hvis du mistenker at noen har blitt utsatt for seksuelle overgrep, så ring til barnevernet og drøft din bekymring. Husk at du kan drøfte anonymt. Barnevernet vil gi deg råd dersom du er i tvil om hva du skal gjøre.