En ressursside for fagpersoner om sunn seksuell utvikling,
og håndtering av bekymringsfull og skadelig seksuell atferd

Meny

Barn og unges bruk av pornografi

Porno

Porno kan defineres som framstilling av seksualitet gjennom bilder, tekst og film med den hensikt å virke seksuelt opphissende/tennende for de som ser på. Pornoindustri og pornoens innhold utvikler seg i takt med annen teknologisk utvikling. Internett og digitale flater er i dag viktigste tilgangspunkt for pornografisk materiale og tilgjengeligheten er enorm. Dette har betydning for forbrukere, aktører i bransjen og industrien som helhet. Det estimeres at pornoindustrien omsetter for nær 100 milliarder kroner årlig og utgjør samtidig en betydelig del av global internettrafikk.

Bekymringer omkring bruk av pornografi

Pornografi er laget for å skape seksuell opphisselse, men det finnes også andre (og nødvendige) diskusjoner vedrørende produksjon og konsum av pornografi. Viktige problemstillinger er blant annet kjønnsroller, respekt for andre og menneskehandel. På seksuellatferd.no berører vi ikke disse problemstillingene.

Mange unge er nysgjerrige på sex og bruker porno som en av flere kilder til kunnskap om seksuell aktivitet. Å se på porno hører til i en vanlig seksuell utvikling, samtidig som det kan påvirke holdninger og seksuell atferd, også i bekymringsfull retning. De fleste klarer å skille mellom pornografi og virkelighet, men for enkelte er dette vanskelig.

Yngre barn kan finne pornografi skremmende, og kan trenge hjelp til å forstå og bearbeide det de har sett. Det er viktig at voksne fører et visst tilsyn med barns bruk av internett, og legger inn blokkeringer for porno på digitale media som er i bruk av de yngste. For ungdommer er det viktig å sørge for at de har lett tilgang til god seksuell kunnskap på andre arenaer, slik at porno ikke blir hovedkilden til informasjon om seksuell atferd.

Noen unge står i fare for å utvikle en form for pornoavhengighet som kan påvirke normal seksuell utvikling. Dette kan gi en toleranse for «grov porno» som medfører behov for mer og mer ekstreme stimuli for egen seksuell opphisselse. En slik avhengighet kan medføre nedsatt evne til emosjonsregulering og mentalisering (forstå og tolke egne og andres følelser). Forskning har også vist at for noen kan det å se på voldelig porno, øke risikoen av seksuell aggresjon, sammenlignet med å se på ikke-voldelig porno.

Barn og unge i Norge

Barn og Medier-undersøkelsen fra 2020 viser at nesten halvparten av unge mellom 13 og18 år har sett porno. Omfanget øker med alder og er høyere blant gutter enn jenter. 87 % av gutter mellom 17 og 18 år har sett på porno, og de fleste unge som har sett porno så det første gang før de var 13 år. Halvparten av unge mellom 13 og 18 år har mottatt pornoreklame i innboksen eller i sosiale media.

Porno gir mangelfull kunnskap

Noen ungdommer opplever porno som noe positivt. Pornoen er en kilde til nytelse, til utforskning og avslapning. Dette er nødvendigvis ikke farlig eller skadelig.

Samtidig vet vi at mange ungdommer påvirkes negativt av porno. Fremstillingen av sex i porno kan bidra til å gi ungdom et skjevt bilde av hvordan sex vanligvis er. I porno er det lite fokus på det følelsesmessige mellom personer som har sex. Hovedfokus er rettet mot konkrete seksuelle handlinger. Porno er ensidig med tanke på hva sex, en seksuell relasjon og seksuelle opplevelser er og kan være.

Forventninger

Barn og unge forteller at sex i porno bidrar til urealistiske forventinger til seksuelle handlinger, relasjoner og opplevelser. Porno kan påvirke forventinger en har til seg selv, og bidra til usikkerhet hva gjelder kropp og utseende, seksuelle handlinger, seksuelle følelser, opphisselse, prestasjon og utholdenhet. Sex i porno kan også gi et skjevt bilde og urealistiske forventninger til en kjæreste eller seksualpartner. Porno kan også påvirke hva ungdommen tror at seksualpartner forventer av en selv. Det er fort gjort at noen blir med på ting som ikke er forbundet med lyst, men som en blir med på fordi en tror det er vanlig og forventet.

Å skille mellom skuespill og virkelighet

For barn og unge kan det være vanskelig å skille mellom skuespill og virkelighet. Det oppstår lett misforståelser om hva som er greit og hva som ikke er greit. Innen porno er det vanlig at sex mellom voksne inneholder grader av fysisk og psykisk aggresjon. Undersøkelser indikerer at så mye som 1 av 3 scener hentet fra populære pornonettsteder, fremstiller sex uten samtykke. Den ene parten er ofte dominant og utøver grader av ydmykelse på motparten. Sex i porno sentreres i hovedsak rundt mannens utløsning. Ungdom rapporterer at det er ikke er lett å finne porno som illustrerer “vanlig sex”.

Kunnskap fra trygge voksne

Det er viktig at barn og unge lærer om sex og seksualitet fra trygge voksenpersoner. Dersom barn og unge ikke får kunnskap om tema fra voksne de stoler på, vil ungdommen innhente kunnskap fra andre kanaler, inkludert porno. Det er opp til trygge voksne at barn og unge får kunnskap om sex – og om porno – fra de rette folkene.

 

Redd Barna har publisert en guide til hvordan voksne kan snakke om porno med barn og unge.  

Kilder:

Barn og medier, Medietilsynet, 2020

«Et skada bilde av hvordan sex er», 2020, Røde Kors

“Snakk med oss” 2020, Røde Kors

www.ung.no

Skoleveilederen, 2020

www.itstimewetalked.com, 2021