Ressursside om sunn seksuell utvikling, og håndtering av bekymringsfull og skadelig seksuell atferd

Meny

Barn og unges bruk av pornografi

Mange ser på porno
Barn og medier-undersøkelsen fra 2020 viser at nesten halvparten av unge mellom 13-18 år har sett porno (Barn og medier 2020, Medietilsynet). Omfanget øker med alder og er høyere blant gutter enn jenter. Av de som har sett porno oppgir de fleste å ha sett internettporno før fylte 13 år.

Pornoindustrien er verdensomspennende og omsetter for milliarder av kroner hvert år. I en digital verden er eksponering for pornografi vanskelig å unngå. Nesten halvparten av unge mellom 13-18 år har mottatt reklame for digital porno i innboksen eller i sosiale media.

Porno gir mangelfull kunnskap
Mange unge får kunnskap om sex og seksualitet gjennom bruk av porno og digitale medier. Noen ungdommer opplever porno som noe positivt. Pornoen er en kilde til nytelse, til utforskning og avslapning. Dette er nødvendigvis ikke farlig eller skadelig.

Samtidig vet vi at mange ungdommer påvirkes negativt av porno. Fremstilling av sex i pornografien kan bidra til å gi ungdom et skjevt bilde av hvordan sex vanligvis foregår, forventninger en har til sex, forventninger til partner og forventninger til en selv. Pornoen er heller ikke opptatt av det følelsesmessige mellom partene utover selve de seksuelle handlingene. Dette gir et nokså ensidig bilde av hva sex og en seksuell relasjon er og kan være.

I online porno er det mer vanlig enn uvanlig å se at sex mellom voksne inneholder grader av fysisk og psykisk aggresjon, at den ene parten er dominant, at det forekommer grader av ydmykelse og protest og at mye er sentrert rundt mannens utløsning. Ungdom rapporterer at det er vanskelig å finne pornografi som illustrerer “normal sex”.

Å skille mellom skuespill og virkelighet
For barn og unge kan det være vanskelig å skille mellom skuespill og virkelighet. Det oppstår lett misforståelser om hva som er greit – og hva som ikke er greit.

Kunnskap fra trygge voksne
Det er viktig at barn og unge lærer om sex og seksualitet fra trygge voksenpersoner. Dersom barn og unge ikke får kunnskap om tema fra voksne de stoler på, så vil ungdommen innhente kunnskap fra andre kanaler. Det er opp til trygge voksne at barn og unge får kunnskap om sex – og om porno – fra de rette folkene. Redd Barna har skrevet en guide til hvordan voksne kan snakke med barn om porno.

På seksuellatferd.no berører vi problemstillinger knyttet til unges bruk av porno. Vi berører ikke andre problemstillinger knyttet til pornoindustrien, som også er viktige.

Referanser:

Barn og medier 2020, Medietilsynet
«Et skada bilde av hvordan sex er», 2020, Røde Kors
www.ung.no, 2020
www.bufetat.no, 2020
www.itstimewetalked.com, 2020